Stambeno-trgovačka zgrada Baum

Jurišićeva 30 / Trg hrvatskih velikana 2


Stambeno-trgovačka zgrada Alberta i Antuna Baum (Braća Baum d.d.) na uglu Jurišićeva 30 /Trg hrvatskih velikana 2 sagrađena je 1929./1930. prema projektu Ignjata Fischera (suradnik Bela Auer). Na pročeljima modernističke četverokatnice s glatkom fasadom i prozorima raspoređenim u pravilnom ritmu od klasičnih arhitektonskih elemenata zadržani su samo kordonski vijenac između drugoga i trećeg kata i istureni završni vijenac. Dugi balkoni koji se lome preko ugla zgrade dodatno ga naglašavaju. Sličan motiv već je viđen na Behrensovoj zgradi Stern (bivša Bastlova zgrada Feller) na uglu Trg bana Jelačića 11 /Jurišićeva 1 (1928.), a kasnije i na Šterkovoj zgradi Rosinger-Jungwirth na uglu Draškovićeva 30 /Đorđićeva 23 (1931.)