Popis literature korištene u izradi stranice

 • Bagarić Marina: Arhitekt Ignjat Fischer, Meandarmedia Zagreb, 2011.
 • Bagarić Marina -1 = Marina Bagarić: Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-Dobrinović, Rad. Inst. povij. umjet. 37/2013. (145–158)
 • Bagarić Marina -2 = Marina Bagarić: Krležin Gvozd prije Krleže, GORDOGAN 37-38/2018.
 • Bagarić Marina -3 = Marina Bagarić: Neoklasicizmi, historija i tradicija u zagrebačkoj arhitekturi međuratnog razdoblja, Rad. Inst. povij. umjet. 44/2, 2020. (209–222)
 • Bahtijar Snježana (glavna urednica): Monografija, Ericsson Nikola Tesla – 70. godina, Ericsson Nikola Tesla, 2019.
 • Barišić Marenić Zrinka, Štulhofer Ariana, Uchytil Andrej: Zgrada Ženske realne gimnazije sestara milosrdnica u Zagrebu arhitekta Zvonimira Vrkljana (1937.-1939.) PROSTOR 293, 17[2009] 2[38] 284-297
 • Barišić Marenić Zrinka: Sklop Veterinarskog fakulteta arhitekta Zvonimira Vrkljana - Antologijski primjer u kontekstu izgradnje modernoga Zagrebačkog sveučilišta, PROSTOR 2[28] 12[2004] 167-178
 • Barišić Zrinka: Trg kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu, Urbanističko-arhitektonska i perivojna geneza, PROSTOR 1[23] 10[2002] 77-92
 • Bešlić Toni = Zlatko Karač, Alen Žunić, Iva Körbler, Hela Vukadin-Doronjga, Toni Bešlić: Branko Kincl, HAZU, Zagreb, ožujak 2016.
 • Bilić Josip, Ivanković Hrvoje (urednici): Zagrebački leksikon I-II, Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Masmedia, 2006.
 • Bobovec Borka, Korlaet Luka, Virag Nino: Arhitekt Ivo Bartolić, Prostor 1/49/ 23/2015/ 160-73
 • Bobovec Borka: Antologija hrvatske arhitekture druge polovine dvadesetog stoljeća, UPI2M plus, Zagreb, 2016.
 • Boeckh Katrin: Židovska vjerska općina u Zagrebu do 1941. godine, Časopis za suvremenu povijest 1994. br. 1, 33-53
 • Branko Nadilo: Višenamjenska građevina u središtu Zagreba, GRAĐEVINAR 55 (2003) 3
 • Catinelli Miroslav: Stambeni superblok "Siget" u Zagrebu, Čovjek i prostor, 4(265), 1975. str. 4-5
 • Cvitanović Đurđica -1 = Đurđica Cvitanović: Arhitektura monumentalnog historicizma u urbanizmu Zagreba, Život umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, 26-27, 1978.
 • Cvitanović Đurđica: Arhitekt Kuno Waidmann, Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1969.
 • Čavlović Melita: Zadruga „Arhitekt” u Zagrebu - Pitanje slobode projektantskog djelovanja 1950-ih, PROSTOR 2[54] 25[2017] 288-305
 • Čorak Željka: Umrijeti u Zagrebu (krematorij), Čovjek i prostor, 5 (398), 1986. str. 6-9.
 • Damjanović Dragan: Zagreb - Arhitektonski atlas, AGM, 2014.
 • Damjanović Dragan -1 = Dragan Damjanović: Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, ISBN 978-953-154-999-8, Gliptoteka HAZU, prosinac 2011./ siječanj 2012.
 • Damjanović Dragan, Kemény Mária, Csáki Tamás: Arhitektonske veze između Budimpešte i Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća: primjeri palače Ádám u Budimpešti i kuće Medaković u Zagrebu, Isprepletene povijesti Beča, Zagreba i Budimpešte (18. - 20. stoljeće), Zagreb, 2015., 157 -177, https://www.academia.edu/23912803/Architectural_Links_Between_Budapest_and_Zagreb_in_the_Second_Half_of_the_19th_Century_Examples_of_the_%C3%81d%C3%A1m_Palace_in_Budapest_and_the_Medakovi%C4%87_House_in_Zagreb_The_Entangled_Histories_of_Vienna_Zagreb_and_Budapest_18th_20th_Century_Zagreb_2015_157_177_555_560
 • Der-Hazarijan Vukić Andreja: Arhitektura Aladara Baranyaia u Zagrebu, Život umjetnosti 56-57, Institut za povijest umjetnosti, 1995.
 • Deranja Crnokić Anuška, Jelavić Livaković Ines: Pravna zaštita poslijeratne arhitekture ostvarene u razdoblju od 1945. do 1990. godine na području Republike Hrvatske – doprinos valorizaciji i očuvanju, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, UDK: 72.025.3(497.5)“1945/1990“:34, 2016.; https://hrcak.srce.hr/file/253995
 • Dobronić Lelja: Zagrebački arhitekti Hönigsberg & Deutsch, Vjesnik, 1965.
 • Dobronić Lelja -1 = Lelja Dobronić: Zagrebački graditelj Janko Jambrišak, Muzej grada Zagreba, 1959.
 • Dobronić Lelja -2 = Lelja Dobronić: Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova, Društvo povjesničara umjetnosti SR Hrvatske, Zagreb, 1983.
 • Domljan Žarko, Arhitekt Ehrlich, Društvo povjesničara umjetnosti, Zagreb, 1979.
 • Domljan Žarko -1 = Žarko Domljan: Arhitekt Hugo Ehrlich, Život umjetnosti, 24-25, Institut za povijest umjetnosti, 1976.
 • Domljan Žarko -2 = Žarko Domljan, Arhitekt Vladimir Turina 1913./1968, Život umjetnosti, Matica hrvatska, 9/1969.
 • Galerija nepokretnih kulturnih dobara Grada Zagreba, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, http://www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf
 • Galović Krešimir: Ulica Antuna Bauera u Zagrebu – urbanističko-arhitektonski razvoj od srednjovjekovnog puta do moderne ulice, Izvorni znanstveni rad, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 39-2015.
 • Galović Krešimir -1 = Krešimir Galović: Zagrebačka Ilica, Arhitektonsko-urbanistički razvoj, Panoptikum (2012/05), http://kgalovic.blogspot.com/2012/05/zagrebacka-ilica.html
 • Galović Krešimir -2 = Krešimir Galović: Industrijski kompleks Zagrebačke ledane d.d. – od tvornice za tvorenje kristalnog leda do značajnog razvojno-revitalizacijskog resursa grada 21. stoljeća, Izvorni znanstveni rad, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine RH, 2017.
 • Galović Krešimir -3 = Krešimir Galović: Arhitekt Milovan Kovačević, Panoptikum (2013/07), http://kgalovic.blogspot.com/2013/07/arhitekt-milovan-kovacevic.html
 • Galović Krešimir -4 = Krešimir Galović: Klub hrvatskih arhitekata u Zagrebu, Zagreb, Ministarstvo kulture RH, 2010.
 • Galović Krešimir -5 = Krešimir Galović: Arhitekt Stjepan Podhorsky (1875.-1945.), Panoptikum, 30.04.2014., http://kgalovic.blogspot.com/2014/04/arhitekt-stjepan-podhorsky-1875-1945_30.html
 • Galović Krešimir -6 = Krešimir Galović: Panoptikum, Od Puževe do Jurišićeve ulice, 25.02.2013., http://kgalovic.blogspot.com/2013/02/od-puzeve-do-jurisiceve-ulice.html
 • Galović Krešimir -7 = Krešimir Galović: Najromantičnije ostvarenje arhitekta Viktora Kovačića, Jednokatna obiteljska kuća Perok-Kavić, Masarykova ulica 9/1 Panoptikum (28/04/2014) http://kgalovic.blogspot.com/2014_04_28_archive.html
 • Galović Krešimir -8 = Krešimir Galović: Viktor Kovačić otac hrvatske moderne arhitekture, EPH Media, Zagreb, 2015.
 • Galović Krešimir -9 = Krešimir Galović: Cvjetni naš Trg Petra Preradovića, Panoptikum, 27.11.2016., http://kgalovic.blogspot.com/2016/11/cvjetni-nas-trg-petra-preradovica.html
 • Galović Krešimir -10 = Krešimir Galović: Stambeno poslovna zgrada Židovske bogoštovne općine u Zagrebu, Panoptikum, 10. lipnja 2014., http://kgalovic.blogspot.com/2014/06/stambeno-poslovna-zgrada-zidovske.html
 • Galović Krešimir -11 = Krešimir Galović: Matica Hrvatska, Vijenac 263, https://www.matica.hr/vijenac/263/arhitektonska-pravila-igre-10859/
 • Galović Krešimir -12 = Krešimir Galović: Mala Scena – Kuća Tolović, Radio Gornji Grad, 2014. https://radiogornjigrad.wordpress.com/2014/04/05/mala-scena-kuca-tolovic/
 • Galjer Jasna: Aladar Baranyai: arhitektura i dizajn, Rad. Inst. povij. umjet. 21/1997. (167–181)
 • Gazivoda Nina: Radna soba Martina Pilara iz 1904. godine, Izvorni znanstveni rad, Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode, PERISTIL 39 - 1997 (127-134)
 • Grimmer Vera: Obzirno i s ljubavlju, ORIS /Časopis / 121, http://www.oris.hr/hr/casopis/clanak/[281]obzirno-i-s-ljubavlju,4409.html
 • Haničar Buljan Ivana: Prilog za biografiju arhitekta Zvonimira Kavurića (1901.–1944.), Rad. Inst. povij. umjet. 30/2006. (281–297)
 • Horvat-Levaj Katarina: Palača Prister arhitekata Hönigsberga i Deutscha i bečka izvorišta neobaroka u zagrebačkoj arhitekturi historicizma, Rad. Inst. povij. umjet. 44/2, 2020. (67–86)
 • Ivanković Vedran: Le Corbusier i hrvatska škola arhitekture, Europapress holding, Zagreb
 • Ivanković Vedran: Prolegomena za opus arhitekta Milana Žerjavića - Višestambene zgrade u Ulici grada Vukovara 228-236 u Zagrebu, PROSTOR 1[33] 15[2007] 80-95
 • Jurić Zlatko: Arhitekt Martin Pilar - zagrebački radovi 1889.-1900., Rad. Inst. povij. umjet. 18/1994. (153-167)
 • Jurić Zlatko -1 = Zlatko Jurić: ARHITEKT VJEKOSLAV BASTL RADOVI 1901-1910., Institut za povijest umjetnosti, Život umjetnosti 56-57, 1995.
 • Jurić Zlatko -2 = Zlatko Jurić: Arhitekt Otto Goldscheider: zagrebački radovi za "Hoenigsberg & Deutsch", Život umjetnosti 58, Institut za povijest umjetnosti, 1996.
 • Jurić Zlatko, Strugar Martina: Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl – detaljna regulacijska osnova i arhitektonski projekti tržnice na Dolcu u Zagrebu, 1925.–1927. godine, Rad. Inst. povij. umjet. 33/2009. (307–318)
 • Kahle Darko: Stambene kuće novog građenja u sjevernim dijelovima Zagreba u razdoblju od 1928. do 1945. godine, doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, 2007.
 • Kahle Darko -1 = Darko Kahle: Potpisani projekti i realizacije Vladimira Šterka u Zagrebu od 1923. do 1941., Prostor 2[36] 16[2008] 192-209
 • Kahle Darko -2 = Darko Kahle: Višekatne ugrađene kuće u Zagrebu između 1850. i 1927., Prostor 2[48] 22[2014] 174-187
 • Kahle Darko -3 = Darko Kahle: Zagrebačka ugrađena najamna kuća u razdoblju od 1935. do 1945. godine, PROSTOR 1[25] 11[2003] 33-44
 • Kahle Darko -4 = Darko Kahle: Stambene zgrade Novoga građenja u Zagrebu između 1928. i 1934. godine, PROSTOR 1[51] 24[2016] 48-61
 • Kahle Darko -5 = Darko Kahle: Arhitektonski ured Vladimir Šterk u razdoblju 1923.-1941., PROSTOR, 26[2018] 1[55]
 • Kahle Darko -6 = Darko Kahle: Zagrebačka uglovnica u razdoblju od 1928. do 1944. godine, PROSTOR 12[2004] 1[27]
 • Kahle Darko -7 = Darko Kahle: Djelovanje arhitekata Georga Kiverova, Jovana Korke i Ðorđa Krekića u Zagrebu, 1926.-1940., PROSTOR 25[2017] 2[54]
 • Kahle Darko -8 = Darko Kahle: Collective Housing Blocks (CHB-s) in Zagreb between 1945 and 1955, ResearchGate, 2017.
 • Kahle Darko -9 = Darko Kahle: Postanak ljetnikovačkih predjela u sjevernim dijelovima Zagreba, PROSTOR 2[26] 11[2003] 167-174
 • Kahle Darko -10 = Darko Kahle: Arhitekt Zlatko Neumann - Djela nakon Drugoga svjetskog rata (1945.-1963.), PROSTOR 2[52] 24[2016] 172-187
 • Kahle Darko -11 = Darko Kahle: Arhitekt Zlatko Neumann - Realizacije i projekti između dva svjetskog rata, PROSTOR 1[49] 23[2015] 28-41
 • Karač Zlatko, Žunić Alen: Antologijski arhitektonski vodič Zagreba - 100 izabranih zgrada, UPI-2M, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.
 • Knežević Grozdan: Učenje od krize, ČIP 3/1987. (408)
 • Knežević Snješka: ZAGREB: GRAD_MEMORIJA_ART, Meandar media, 2011.
 • Knežević Snješka -1 = Snješka Knežević: Gjuro Szabo O ZAGREBU, AGM, Memorija i grad, 2012.
 • Knežević Snješka -2 = Snješka Knežević: Zagrebačka zelena potkova, Školska knjiga, 1996.
 • Knežević Snješka -3 = Snješka Knežević: Trg Petra Preradovića i Trg Petra Svačića, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 20/1994.-21/1995.
 • Knežević Snješka -4 = Snješka Knežević: Povijest Petrinjske vojarne u Zagrebu i projekt obnove Zvonimira Krznarića, https://snjeska-knezevic.com/pdf/Petrinjska-vojarna.pdf
 • Knežević Snješka, Laslo Aleksander: Židovski Zagreb, Židovska općina Zagreb, AGM, 2011.
 • Kondža Nenad: Neprekidno preispitivanje za uspješno rješenje projekta, GRAĐEVINAR 71 (2019) 11
 • Körbler Iva = Zlatko Karač, Alen Žunić, Iva Körbler, Hela Vukadin-Doronjga, Toni Bešlić: Branko Kincl, HAZU, Zagreb, ožujak 2016.
 • Kranjčević Jasenka: Graditelj Srećko Florschütz, 1882 - 1960. PROSTOR Vol. II (1994) No. 1-2 (135-152)
 • Kranjčević Jasenka -1 = Jasenka Kranjčević: Graditelj Srećko (Feliks) Florschütz - Novi prilozi za poznavanje arhitektonskog opusa, PROSTOR, Vol.5(1997), No.2(14)
 • Kraševac Irena: Palača Vranyczany-Dobrinović, Ulica Andrije Hebranga 1, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti Zagreb, 2021. Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:254:796185
 • Kraševac Irena -1 = Irena Kraševac: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica, Institut za povijest umjetnosti Zagreb, 2021. Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:254:124021
 • Kraševac Irena, Novina Ariana: Planovi i faze gradnje Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu od 1895. do 1957. godine, Rad. Inst. povij. umjet. 44/2, 2020. (125–142)
 • Laslo Aleksander: Arhitektonski vodič ZAGREB 1898. - 2010., Arhitekst d.o.o. i Društvo arhitekata Zagreba, Znanje, 2011.
 • Laslo Aleksander -1 = Aleksander Laslo: Vjekoslav Bastl, Čovjek i prostor 42 (1995.)
 • Laslo Aleksander -2 = Aleksander Laslo: Arhitektonski vodič: Individualno stanovanje u Zagrebu od 1900. do 1940. godine, Arhitektura, (1983-1984a), 36/37, 1984:125
 • Limani Silvija, Žanko Vanja -1 = Silvija Limani i Vanja Žanko: Poznate zgrade nepoznatih autora, Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću, Matica Hrvatska, 2009.
 • Limani Silvija, Žanko Vanja: Katalog Zagrebačke škole - škole i fakulteti međuratnog razdoblja, Centar za kulturu Trešnjevka, 2005.
 • Macukić Viktorija: Kontroverzni Opus Dei u centru Zagreba otvorio studentski dom za mladiće vrijedan 2,5 milijuna kn, Jutarnji.hr 5 studenoga, 2012
 • Mamić Tomislav: Jutarnji list, 13.02.2017., https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/sin-generala-i-haskog-optuzenika-gradi-poslovnu-zgradu-u-zagrebu-zamisljena-je-da-bude-u-obliku-slova-e-usred-kompleksa-ce-biti-hotel-na-9-etaza-5624375
 • Marić Tamara, Jakšić Nataša: Petrinjska ulica u Zagrebu - Arhitektonsko-urbanistički slojevi od druge polovice 18. do kraja 20. stoljeća, PROSTOR 2[42] 19[2011] 322-335
 • Maroević Ivo: Graditeljska obitelj Grahor, Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1968.
 • Maroević Ivo -1 = Ivo Maroević: Kronika zagrebačke arhitekture: 1981. - 1991., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2002.
 • Maroević Ivo -2 = Ivo Maroević: O Zagrebu usput i s razlogom, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.
 • Maroević Ivo -3 = Ivo Maroević: Zagrebačka arhitektura osamdesetih godina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 16/1992 (235-252)
 • Maroević Ivo -4 = Ivo Maroević: Sinteza, 95/100, 1992:245-248, Ljubljana, 1992.
 • Maroević Tonko: Crteži u prostoru II - izložba Ljubomira Cote, Muzej Mimara, 10.03. - 31.03.2020.
 • Marsić Vera, Selem Petar, Maković Zvonko: Božidar Rašica, Školska knjiga, Zagreb, 2009.
 • Maruševski Olga: Franjo Klein, graditelj sredine 19. stoljeća, Rad. Inst. povij. umjet. 17/1993. br. 2 (107-123), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • Medvešek Marta: Revitalizacija i zaštita urbanističke i arhitektonske cjeline naselja Trnsko u Zagrebu, Diplomski rad, Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest umjetnosti, 2016., http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7047/1/medvesek_diplomski-rad_PUM.pdf
 • Mikić Vesna: Arhitekt Antun Ulrich - klasičnost moderne, Naklada Jurčić, 2002
 • Mlinar Ivan: Remetinečki gaj u Novom Zagrebu, Korak u prostor, 30.09.2014.
 • Muraj Iva: Publicistički rad arhitekta Egona Steinmanna (1922.-1951.), PROSTOR 23[2015] 1[49]
 • Nadilo B. i Slaviček R.: Čakovčani u izgradnji poslovnih i stambenih zgrada u Zagrebu, GRAĐEVINAR 54 (2002) 5
 • Nadilo Branko -1 = Branko Nadilo: Poslovno-stambena zgrada u Dežmanovu prolazu u Zagrebu, GRAĐEVINAR 52 (2000) 9
 • Nadilo Branko -2 = Branko Nadilo: Nova poslovna zgrada Auto Hrvatske u Zagrebu, GRAĐEVINAR 63 (2011) 11
 • Nadilo Branko -3 = Branko Nadilo: Novi istraživački institut Plive u Zagrebu, Građevinar 52 (2000) 2
 • Nadilo Branko -4 = Branko Nadilo: Poslovno-distribucijsko-skladišni centar Medike u Zagrebu, GRAĐEVINAR 53 (2001) 6
 • Nadilo Branko -5 = Branko Nadilo: HYPO ALPE-ADRIA CENTAR U ZAGREBU, GRAĐEVINAR 56 (2004) 6
 • Nadilo Branko -6 = Branko Nadilo: Stambeno-poslovna zgrada Ban centra u Zagrebu, GRAĐEVINAR 63 (2011) 6
 • Nadilo Branko -7 = Branko Nadilo: POSLOVNA ZGRADA NA KRIŽANJU ULICE GRADA VUKOVARA I RADNIČKE CESTE U ZAGREBU,
 • Nadilo Branko, Regan Krešimir: Mjesto početka i procvata industrijskog razvoja, Građevinar 1/2016
 • Neidhardt Velimir: Europski kontekst hrvatske arhitekture 20. stoljeća, Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću, Matica Hrvatska, 2009.
 • Orešković Željka: Svi pričaju o "vili bez prozora" koju u centru Zagreba gradi Ante Vlahović, Telegram, 15.02.2020.
 • Oštrić Ivan: Nesporazumi reprezentativnog i dometi marginalnog, ČIP 3/1987. (408)
 • Oštrić Ivan -1 = Ivan Oštrić: Južni ulaz u Zagrebački velesajam, Čovjek i prostor, 11 (416), 1987, str. 14-15.
 • Ožegović Nina: Zagrebački urbicid: Grad je uništen urbanističkim cirkusom, Express.24sata 06.12.2018., https://express.24sata.hr/kultura/zagrebacki-urbicid-grad-je-unisten-urbanistickim-cirkusom-18919
 • Paladino Zrinka: Nikola Filipović - Majstor arhitekture, Naklada Ljevak, Zagreb, 2015.
 • Paladino Zrinka -1 = Zrinka Paladino: Zaštita zagrebačke industrijske baštine izradbom konzervatorskih elaborata Gradskoga zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Grad Zagreb, 2010.
 • Paladino Zrinka -2 = Zrinka Paladino: Zagreb - Antivodič, Meandarmedia, Zagreb, 2017.
 • Pasinović Antoaneta -1: Izložba 8. 4. – 18. 4. 1970. Narodno sveučilište Dubrava
 • Perak Dragica: ''Kemoboja u Zagrebu'', Arhitektura 1/1963., Savez Arhitekata Hrvatske, Zagreb
 • Posinović Antoaneta: Jer graditeljeva ruka je osvijetljena: zgrada “Autohrvatske” u ulici Proleterskih brigada u Zagrebu, “Čovjek i prostor”, XVII⟮09(210)⟯, 1970:5-7
 • Premerl Tomislav: Prepoznavanje arhitekture, Matica hrvatska Zagreb, 2005.
 • Premerl Tomislav -1 = Tomislav Premerl: Hrvatska moderna arhitektura između dva rata: nova tradicija, EPH Media, Zagreb, 2015.
 • Premerl Tomislav -2 = Tomislav Premerl, Pobjeda moderne, Arhitektura,156-7, 1976.
 • Premerl Tomislav -3 = Tomislav Premerl: Povratak palače (Poslovna zgrada INA Trgovine, Velimir Neidhardt - Nagrada »Vladimir Nazor« za arhitektonsko djelo 1989), Čovjek i prostor, 5 (446), 1990, str. 8-11.
 • Premerl Tomislav, Premerl Nada: Zagrebačka moderna arhitektura između dva rata, Muzej Grada Zagreba, Katalog izložbe 30.12.1976 - 15.01.1977.
 • Pretković Marina: Tvornica „Nada Dimić“ u Zagrebu – povijesni pregled, problemi zaštite i mogućnosti revitalizacije UDK: 725.025.3(497.521.2)
 • Radović Darja: Željeznička kolonija u Maksimiru u kontekstu radničkih naselja nastalih u Zagrebu između dva svjetska rata, Izvorni znanstveni rad, Rad. Inst. povij. umjet. 1992. (199-215)
 • Radović Mahečić Darja: Potez triju trgova (Trg hrvatskih velikana – Trg žrtava fašizma – Krešimirov trg) – urbani status istočne ekstenzije zagrebačkoga Donjeg grada, Rad. Inst. povij. umjet. 44/2, 2020. (161–186)
 • Radović Mahečić Darja -1 = Darja Radović Mahečić: Sekvenca secesije – arhitekt Lav Kalda, Rad. Inst. povij. umjet. 30/2006. (241-264)
 • Radović Mahečić Darja -2 = Darja Radović Mahečić: Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba, Rad. Inst. povij. umjet. 17/1993. br. 2 (141-155)
 • Radović Mahečić Darja -3 = Darja Radović Mahečić: Treba znati… o arhitektu Stjepanu Planiću, Katalog izložbe 088-141, Popis projekata
 • Radović Mahečić Darja -4 = Darja Radović Mahečić: Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih, Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga, 2007.
 • Radović Mahečić Darja -5 = Darja Radović Mahečić: Slavko Löwy Humano mjerilo stanovanja i rada uz 90. rođendan, Život umjetnosti 1995./56-57, Institut za povijest umjetnosti.
 • Radović Mahečić Darja -6 = Darja Radović Mahečić: Graditeljska obitelj Carnelutti (1879.–1947.), Rad. Inst. povij. umjet. 33/2009. (319–336)
 • Radović Mahečić Darja -7 = Darja Radović Mahečić: Grozdan Knežević, Hrvatski biografski leksikon (2009.)
 • Radović Mahečić Darja -8 = Darja Radović Mahečić: Slavko Löwy, Hrvatski biografski leksikon (2016.)
 • Radović Mahečić Darja -9 = Darja Radović-Mahečić: Prilog poznavanja opusa Kune Waidmanna, Rad. Inst. povij. umjet. 23/1999. (163–176)
 • Radović Mahečić Darja -10 = Darja Radović Mahečić: Ljetnikovci i vile u razdoblju između dva Svjetska rata - I avangarda i tradicija, https://www.academia.edu/115808416/Villas_and_summer_houses_between_two_World_Wars_both_an_avangarde_and_tradition
 • Darja Radović Mahečić -11 = Darja Radović Mahečić: Kako je Ivo Marčelja, „prvi moderni arhitekt iz Istre”, gradio međuratni Zagreb, Peristil 62/2019, 41-56
 • Radović Mahečić Darja, Haničar Ivana: Katalog izložbe Stjepan Planić 1900.–1980.: iz arhiva arhitekta, 20.12.2003. - 31.01.2004. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti — Gliptoteka i Institut za povijest umjetnosti
 • Roth-Čerina Mia: Tipski projekti dječjih vrtića u 1960-im i 1970-im godinama u Zagrebu, PROSTOR 1[53] 25[2017] 20-39
 • Sokol Gojnik Zorana, Gojnik Igor, Obad Šćitaroci Mladen: Urbanistička obilježja liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću, PROSTOR 1[51] 24[2016] 32-47
 • Sokol Gojnik Zorana, Obad Šćitaroci Mladen: Arhitektonska interpretacija titulara na primjerima liturgijske arhitekture 20. stoljeća u Zagrebu, Academia.edu, 2019.
 • Sokol Gojnik Zorana: Liturgijska arhitektura u urbanističkom planu Zagreba iz 1938. godine, PROSTOR 1[37] 17[2009]
 • Stella Miroslav: 16-katni stambeni tornjevi u naselju Sopot u Zagrebu, Čovjek i prostor, 4/1984. (373)
 • Sutlić Korana: Najbolje od hrvatske arhitekture tijekom zadnjih 18 godina, Jutarnji list, 30. svibanj 2019.
 • Šerman Karin, Šverko Ana: Eduard Žagar i utjecaj srednjoeuropske arhitekture na arhitektonsku sliku Splita na prijelazu 19. i 20. Stoljeća, Prostor 22[2014] 1[47]
 • Škunca Antonija: Antički motivi na zagrebačkim pročeljima, Diplomski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, 2017., http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/8787/1/%C5%A0kunca,%20Antonija%20dipl.%20rad.pdf
 • Šmit Edvi: Tri projekta za Zagreb, Arhitektura, 42/44 (1989/91)
 • Špoljarić Branimir: Stari Zagreb od vugla do vugla, AGM, 2008.
 • Štulhofer Arian: Športski objekti arhitekta Franje Bahovca, PROSTOR Vol. II (1994) No. 1-2 (153-170)
 • Švec Španjol Sonja: Dobra arhitektura ne smije biti pomodna, Vijenac 591, Matica Hrvatska, 2016.
 • Tardozzi Benedetto: Pomolak (erker) kao dio rukopisa arhitektonskog izraza, PROSTOR Vol. 7(1999), No. 2(18), Pag. 199-224
 • Uchytil Andrej, Barišić Marenić Zrinka, Kahrović Emir: Leksikon arhitekata atlasa hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Acta architectonica, Arhitektonski fakultet Zagreb, 2009.
 • Vezilić Strmo Nikolina, Uchytil Andrej, Šerman Karin: Stvaralačka metoda arhitekta Borisa Krstulovića na primjeru stambene zgrade na Petretićevu trgu u Zagrebu, PROSTOR 1[41] 19[2011] 146-157
 • Viličić Melita: Arhitekt i njegov nacrt u starom vijeku, PROSTOR Vol.8(2000), No.2(20)
 • Vizkultura.hr: Arhitektura optimizma, 06-03-2019, https://vizkultura.hr/stambeno-poslovna-zgrada-veslacka/
 • Vrančić Tanja: Digitalno doba u stanogradnji, GRAĐEVINAR 59 (2007) 3
 • Vukić Feđa: Zadovoljstvo u kontekstu, Život umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, 52-53, 1992-1993
 • Žaja Gordana, Bašić Silvio: Urbanističko-arhitektonska geneza sklopa Dječje bolnice u Klaićevoj ulici u Zagrebu, PROSTOR 2[54] 25[2017] 240-255
 • Žunić Alen -1 = Alen Žunić: Poslovne i uredske zgrade arhitekta Aleksandra Dragomanovića, PROSTOR 1[53] 25[2017] 40-73
 • Žunić Alen, Karač Zlatko: Robne kuće i opskrbni centri arhitekta Aleksandra Dragomanovića, PROSTOR, 276-303 23[2015] 2[50]
 • Žunić Alen: Odgojno-obrazovne zgrade arhitekta Aleksandra Dragomanovića, PROSTOR 1[59] 28[2020] 40-75