Minka Jurković-Haberle

Minka Jurković-Haberle, hrvatska arhitektica (Vela Luka, 14. VIII. 1914 – Zagreb, 1. VIII. 2003). Diplomirala na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (1939.). Projektirala je stambene (Gospić), zdravstvene (porođajno-ginekološki odjel bolnice u Zadru) i javne građevine (Glavni telekomunikacijski centar u Draškovićevoj ul. u Zagrebu), a u suradnji s Marijanom Haberleom Koncertnu dvoranu "Vatroslav Lisinski" i zgradu Matice iseljenika Hrvatske (danas Hrvatska matica iseljenika) u Zagrebu. Izvor: Hrvatska enciklopedija, LZMK