Glavni komunikacijski centar

Draškovićeva 26


Međumjesna telefonska centrala u Draškovićevoj 26 sagrađen je 1957./1976. prema projektu Minke Jurković-Haberle. To je kasnomodernistička poslovno-stambena zgrada s pročeljem prekrivenim glatkim kamenim pločama. Nekonvencionalni nizovi prozora različitih dimenzija s aluminijskim okvirima na interesantan način ritmiziraju fasadu. Danas je u zgradi glavni telekomunikacijski centar Hrvatskih telekomunikacija.