Zgrada Doma Matice hrvatskih iseljenika

Trg Stjepana Radića 3


Zgrada Doma Matice hrvatskih iseljenika na Trgu Stjepana Radića 3 sagrađena je 1960./1973. prema projektu Marijana Haberlea i suradnica Minke Jurković Haberle i Tatjane Zdvoŕak (projekt konstrukcije Eugen Ehrlich). Dom razvedenog tlocrta, organiziran dijelom kao uredski dvotrakt, dijelom kao atrijski prostor s uredima u obodnom nizu, u visini drugoga kata povezan je s građevnim sklopom trokatnog korpusa Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, djelom istih autora. (Aleksander Laslo)