Ivo Bartolić

Ivo (Ivan) Bartolić (Glina, 19.06.1912. – Zagreb, 23.7.2013.) Studij arhitekture završio je 1939. godine na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu u klasi Drage Iblera. Od 1939. do 1941. radio je kao suradnik u atelijerima S. Planića, S. Loewya, D. Iblera i V. Potočnjaka. Od 1945. do 1947. radio je u Ministarstvima građevine i zdravlja. Od 1948. radio je u Arhitektonskom projektnom zavodu (APZ) u Zagreb. 1954. osniva projektni ured „Bartolić“ koji se u 1963. s nekolicinom drugih udružuje u Arhitektonski projektni zavod. Bavio se pretežno stambenom arhitekturom i hotelima. Proglašen je počasnim članom Društva arhitekata i Udruženja arhitekata Hrvatske (2003.), također je dobitnik nagrade Viktor Kovačić za životno djelo (1987.). (DAZ)