Stambena zgrada

Otona Župančića 6 - 12


Višestambena zgrada u ulici Otona Župančića 6-8-10-12, u Folnegovićevom naselju, izgrađena je prema projektu Ive Bartolića (suvremenija varijanta s balkonima "Tip Bartolić" - jedinstven građevinski modul tipizirane serijske i montažne gradnje) 1963. godine. Zgrada katnosti P+5, dubine 10,6m, riješena je po tipološkom obrascu tri stana na stubište, od kojih su dva dvostrano, a jedan – između njih – jednostrano orijentirani. (B. Bobovec, L. Korlaet, N. Virag)