Zgrada Fakulteta političkih nauka

Lepušićeva 6


Zgrada Radničkog prenoćišta, danas zgrada Fakulteta političkih nauka, u Lepušićevoj 6 sagrađena je 1947. prema projektu Antuna Ulricha s kojim je surađivala Dragica Perak. To je modernistička četverokatnica T-tlocrta s uvučenim petim katom, povezana s nižom dvokatnom dvorišnom zgradom.[...]”Prenoćište za prolazne i sezonske radnike sastoji se iz uličnog krila (P+4) i dvorišnog krila s restoranom i ekonomatom u prizemlju i sobama na katu. Ulrich ulično krilo gradi sa šest polja skeletnog rastera, pri čemu krajnja koristi u prizemlju kao kolne ulaze. Konstruktivni raster upotrebljava kao oblikovni element u racionalnom oblikovanju.”¹ Prema projektu Ive Bartolića (suradnik Jaško Vidić) zgrada je 1963. adaptirana za potrebe Fakulteta političkih nauka. Osim dijela prizemlja između kolnih ulaza, koji je tom prilikom preoblikovan, glavno pročelje zgrade zadržalo je izvorni oblik. Izvor: ¹Vesna Mikić, 2002:142