Meteorološki stup na Zrinskom trgu

Zrinski trg


Na sjevernoj strani zagrebačkoga Zrinjevca, točno u središnjoj osi trga i parka, stoji meteorološki stup. Kvadratnog je tlocrta s ventilacijskim rešetkama u podnožju, a na četirima izlozima stupa, u visini vidnoga polja, prikazani su aktualni meteorološki podaci o temperaturi, vlazi i tlaku zraka te je zabilježeno njihovo dnevno kretanje. Stup je izrađen od istarskoga mramora u klasicističkom slogu, a podignut je 1884. po nacrtu arhitekta Hermana Bolléa. Meteorološki instrumenti nabavljeni su iz njemačkoga grada Göttingena. U izlogu na zapadnoj strani stupa postavljena je i ploča posvećena čovjeku na čiji je prijedlog i o čijem je trošku stup postavljen. Posvetni je natpis upućen dr. Adolfu Holzeru, „kr. zemaljskom zdravstvenom savjetniku i vitezu reda Franje Josipa I“. Izvor: Mladen Klemenčić, Vijenac 668, Matica hrvatska, https://www.matica.hr/vijenac/668/meteostup-29514/