Hermann Bollé

Hermann Bollé (Köln, 18. listopada 1845. – Zagreb, 17. travnja 1926.), austrijski arhitekt. Nakon završene graditeljske obrtne škole, stupa u atelijer arhitekta Heinricha Wiethasea, gdje se bavio nacrtima crkava i crkvene opreme. 1872. dolazi u Beč gdje radi u ateljeu glasovitog austrijskog arhitekta Friedricha von Schmidta kao njegov asistent. U Zagreb dolazi 1876. i nadzire restauraciju zagrebačke crkve Sv. Marka po Schmidtovim planovima, koji mu povjerava gradnju zgrade Akademije i obnovu zagrebačke katedrale, pa se Bollé 1878. za stalno nastanjuje u Zagrebu. U povijesnim stilovima restaurirao je i izgradio u Hrvatskoj brojne objekte (zgrade Muzeja za umjetnost i obrt i Obrtne škole; kompleks groblja Mirogoj u Zagrebu i dr.). Izvor: Wikipedija