Crkva sv. Marka

Trg svetog Marka 5


Trobrodna dvoranska crkva s troapsidalnim poligonalnim svetištem na Trgu svetoga Marka 5 nastala je početkom 15. st. pregradnjom romaničke crkve. Gradnja crkve i portala pripisana je praškim majstorima iz obitelji Petra Parlera. Crkva je regotizirana 1876./1882. prema nacrtima Friedricha von Schmidta, a uz nadzor Hermanna Bolléa. Krovište je tada prekriveno glaziranim obojenim crijepom s dva grba: trojedine kraljevine i grada Zagreba. Godine 1922. započela je obnova u kojoj su uklonjeni tragovi regotizacije u unutrašnjosti. (Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba)