Kuća Felbinger

Trg bana Jelačića 15


Ugrađena trokrilna dvokatnica na Trgu bana Jelačića 15, tlocrtnog "U" oblika, vlastita kuća graditelja Bartola Felbingera, sagrađena je 1826./1829. Prizemlje rastvoreno s pravokutnim dućanskim otvorima i slijepom arkadurom rekonstruirano je iza 1960. Dvorišni objekti prigrađeni u 19. i 20. st. odudaraju od karakteristika i kvalitete glavne Felbingerove zgrade. Vlastita kuća Bartola Felbingera značajna je u graditeljevu opusu i graditeljstvu Zagreba prve polovine 19. st. u cjelini. (Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba)