Bartol Felbinger

Bartol Felbinger, hrvatski graditelj (Cheb, Češka, 15. IX. 1785. – Zagreb, 17. II. 1871.). Najplodniji zagrebački graditelj prve polovice XIX. st. U Zagreb došao 1809. iz Beča, gdje je radio kao zidarski pomoćnik i palir (građevinski poslovođa), te kao crtač na gradnji dvorca u Laxenburgu. Mnogi njegovi projekti nisu izvedeni (katedrala u Đakovu, 1817.; dogradnja i pregradnja dvorca Erdődy u Jastrebarskome, 1820. i 1822; svratište zagrebačkoga Kaptola u Sisku, 1830). Prema njegovim nacrtima bili su izvedeni dekorativni arhitektonski elementi i dekoracije zgrada na Gornjem gradu i na Harmici 1818., prigodom dolaska cara i kralja Franje II. Njegovi nacrti sjevernoga i zapadnoga pročelja dvorca Januševca (oko 1830.) razlikuju se od izvedenih pročelja. Od izvedenih i dokumentiranih djela ističe se zgrada na Jelačićevu trgu 15 (1827.) i školska zgrada u Opatičkoj 22 (1839.) u Zagrebu, općinska vijećnica u Samoboru (1824.–26.) te dogradnja lječilišne zgrade u Varaždinskim Toplicama (1820.). Izvor: Hrvatska enciklopedija, LZMK