Stambena zgrada Glavne bratimske blagajne za osiguranje rudarskih radn

Kneza Domagoja / Kneza Mislava 18


Stambena zgrada Glavne bratimske blagajne za osiguranje rudarskih radnika, Kneza Mislava 18-20 /Kneza Domagoja /Križanićeva, sagrađena je 1928./1929. prema projektu Stjepana Gomboša (izvođač GP ing. Lav Kalda). Modernistička zgrada s ravnim krovom i povišenim uglovnim dijelom, koji je u katnoj zoni malo uvučen od građevnih linija krila zgrade u Ul. kneza Mislava i Križanićevoj ulici. O zgradi je u Arhitektonskom vodiču A. Laslo napisao:[...]Pročišćena arhitektura “nove objektivnosti” rafinirano začinjena dinamičnim ekspresionističkim linijama (osobito na prostornoj kompoziciji ugaonog rizalita), koje podjednako asociraju na njemačka oblikovna rješenja kao i na primjere “Crvenog Beča”.¹ Izvor: ¹Laslo, 2011:69