Zgrada Blühweis

Kneza Domagoja 2


Zgrada Blühweis u Ulici kneza Domagoja 2 sagrađena je 1928. prema projektu Huge Ehrlicha. Zgrada se nalazi na mjestu gdje se ulica malo zaokreće, tako da je čestica na oba kraja zakošena. Da bi ublažio neugodne uglove, Ehrlich je vanjski zid pročelja neznatno izbacio izvan građevne linije, a oba njegova kraja zakosio. Vanjski je zid riješen kao glatka ploha, rastvorena nizovima jednostavnih otvora, ali se u kompoziciji pročelja još javljaju neki tradicionalni arhitektonski elementi - od dvostrukih balkonskih konzola i horizontalnog vijenca između trećeg i četvrtog kata do klasičnog motiva izbačene strehe, koja unosi ono plastičko zgušnjavanje na najvišem katu, što je karakteristično za tip Ehrlichovih pročelja. Od 1941. godine zgradu koriste zavodi Farmaceutskog fakulteta. (Žarko Domljan, 1979:154)