Kuća Mesarić

Zrinski trg 9


Kuća Vjekoslave Mesarić na Zrinskom trgu 9 sagrađena je 1880. prema projektu Ivana Schnupareka. Stambena neorenesansna dvokatnica sa pet prozorskih osi kojoj je u međuratnom razdoblju nadograđen treći kat. Prilikom radova na nadogradnji purificiran je dio pročelja. Uklonjena je rustika u prizemlju, a zadržana je izvorna arhitektonska dekoracija prozora. (Snješka Knežević)