Kuća Antolković

Zrinski trg 6


Dvokatna stambena najamna zgrada na Zrinskom trgu 6 sagrađena je 1902./1903. prema projektu Janka Holjca za dr. Stjepana Antolkovića. Ugao i pročelje prema trgu raščlanjeni su plitkim rizalitima naglašenim atikom iznad konzolnog završnog vijenca. Prozori s profiliranim nadstrešnicama u prvome katu detaljirani u tradiciji historizma u kontrastu su s vrlo bogatom secesijskom cvjetnom dekoracijom koja poput bršljana prekriva zidove, parapetna polja prozora u prizemlju i metope friza između prizemlja i kata. (Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba)