Palača Jugoslavenske (kasnije Hrvatske) akademije znanosti i umjetnost

Zrinski trg 11


Slobodnostojeća dvokatna palača na Zrinskom trgu 11 sagrađena 1877./1880. prema projektu bečkog arhitekta Friedricha von Schmidta za Južnoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti s galerijom i arheološki odjel Zemaljskog narodnog muzeja. Neorenesansna pročelja u goloj opeci s kamenim detaljima raščlanjena su u središnjoj zoni plitkim rizalitima. Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) izrazitog je kulturno-povijesnog značaja te graditeljsko-tipološke, arhitektonske i urbanističke vrijednosti. (Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba)