Zgrada Gradske vijećnice - Gradskog poglavarstva

Trg Stjepana Radića 1


Zgrada Gradske vijećnice - Gradskog poglavarstva na Trgu Stjepana Radića 1, sagrađena je 1956./1958. prema projektu arhitekta Kazimira Ostrogovića kao prva etapa realizacije kompleksa od tri zgrade na prostoru novog trga južno od kolodvora. Izgrađena je u duhu suvremenih arhitektonskih načela, kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu. Uspješnom primjenom modernih i klasičnih materijala ubraja se među ključna ostvarenja hrvatske poslijeratne arhitekture i simbol je razvoja grada nakon II. svjetskog rata. (Galerija nepokretnih kulturnih dobara grada Zagreba)