Zgrada poduzeća “Tekstil d.d.”

Račkoga 9


Zgrada poduzeća “Tekstil d.d.” u Račkoga 9 sagrađena je 1921. godine prema projektu Huge Ehrlicha. Zgrada je projektirana u stilu međuratnog neoklasicizma, za koje je kod Ehrlichovih djela karakteristično plastično naglašavanje detalja, kao što su masivni balkoni na snažnim konzolama i istaknuti profilirani krovni vijenci.