Zagrebačka banka, ranije Komunalna banka

Paromlinska 2


Zgrada Zagrebačke banke, ranije Komunalne banke, u Paromlinskoj 2 sagrađena je 1962./1964. prema projektu Kazimira Ostrogovića. Zgrada je projektirana na modernističkim načelima slobodnog plana s fleksibilnom dispozicijom i volumetrijskom kompozicijom javnih i radnih prostora, profinjenog oblikovanja i plemenite završne obrade. Više je puta tijekom sedamdesetih godina dograđivana, a zadnja dogradnja bila je 1986. godine.¹ Do 2012. godine i preseljenja na drugu lokaciju to je bila druga najveća poslovnica Zagrebačke banke. Banka je prije prodaje od poznatog arhitektonskog biroa 3LHD naručila studiju razvoja “Projekt Paromlinska”, koja predviđa trgovački centar proširen i na postojeće gradsko parkiralište i u koji bi se trebao preseliti autobusni terminal. Projekt nije realiziran, a zgrada i dalje stoji potpuno devastirana. Izvor: ¹Anuška Deranja Crnokić, Ines Jelavić Livaković