Kuća Moscon-Ožegović

Mihanovićeva 14


Kuća Ide Moscon-Ožegović na uglu Mihanovićevoj 14 /Haulikova sagrađena je 1911. prema projektu Huge Ehrlicha (arhitektonski biro Ehrlich-Kovačić). Za pročelja kuće karakteristična je trodjelna horizontalna raščlamba jednostavnim vijencima i plitko profiliranim udubljenim poljima između prozora, kao i asimetrični raspored otvora u odnosu na ugao. Plastika na ovoj zgradi je izrazitije naglašena onduliranom linijom fasade u pojasu prvoga i drugog kata i isturenim peterostranim erkerom u trećem katu. Ovaj erker kao karakterističan plastički motiv pročelja nije oblikovan poput reprezentativnih erkera na neobaroknim gradskim palačama, koji su u pravilu smješteni u prvom katu i stoje u relaciji prema intimnom mjerilu ulice, nego mu je svjesno dan karakter erkera vidikovca na vrhu gradskog bedema, s kojega se pogled pruža slobodno u daljinu. U odnosu na suzdržanu plastičku artikulaciju pročelja, ovaj “grubi” fortifikacijski motiv erkera unosi izvjestan duhoviti nesklad i javlja se u funkciji kontrastnog kompozicijskog elementa, kojim je postignuta stanovita “karakterna” napetost pročelja. (Domljan, 1979:73)