Nacionalna i sveučilišna knjižnica, danas Hrvatski državni arhiv

Marulićev trg 21


Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice, danas Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevom trgu 21, sagrađena je 1911./1913. prema projektu arhitekta Rudolfa Lubynskog. Monumentalni korpus peterokrilne zgrade organizirane oko dva unutarnja dvorišta nadvisuje volumen s kupolom velike čitaonice smještene u središnjem krilu. Na uglovima toga volumena su stupovi koji nose sove s globusom izvedene u bakrenom limu, a djelo su kipara Ferde Ćusa. U zabatu južnog pročelja je reljef s “alegorijom knjižarstva” Rudolfa Valdeca, a ispod zabata na sjevernom pročelju alegorije su pravnog, medicinskog, filozofskog i teološkog fakulteta, čiji je autor Robert Frangeš Mihanović. Unutrašnjost zgrade je bogato opremljena i ukrašena slikama najistaknutijih onodobnih umjetnika. Po dosljedno provedenom jedinstvu arhitekture, ukrasa i opreme zgrada je najvrsniji primjer kasnosecesijske arhitekture u Hrvatskoj.