Zgrada Ehrlich

Kumičićeva 2


Zgrada Ehrlich u Kumičićevoj 2 sagrađena je 1910. prema projektu Huge Ehrlicha. To je njegova prva stambena kuća, a projektirao ju je za svoga brata Ernesta. Pročelje trokatnice je oblikovano jednostavno u nekoliko jakih linija, a glavni akcent sadržan je u plastično istaknutom središnjem rizalitu, koji je na vrhu prekinut dubokom lođom. Široki kvadratični prozori nisu uokvireni, nego su direktno urezani u žbuku. Cijelim pročeljem dominiraju ravne linije i izmjenični ritam većih i manjih pravokutnih otvora, čime je ostvaren dojam neke jednostavne i stroge ozbiljnosti. Jedini su ukras pročelja motiv romboida plitko usječenih u žbuku, dvije glave maske i figuralni reljef iznad ulaza. (Žarko Domljan, 1979:66)