Zgrada Obrtne banke

Ilica 38


Zgrada Obrtne banke, danas Zagrebačke banke, u Ilici 38 sagrađena je 1924./1925. prema projektu arhitekta Huge Ehrlicha. Obrtna banka samo je dio bankovne palače koja je imala obuhvatiti i ugao Mesničke ulice, pa stoga i djeluje nezgrapno prevelikim mjerilom otvora i ukrasa u odnosu na širinu pročelja. Dok je gornja partija pročelja tipična »hugovština«, prizemlje je oblikovano jednostavno s nizom pravokutnih otvora i direktnim pristupom do blagajničke dvorane, čime je naglašen njen praktično-poslovni, a ne reprezentativni karakter. (Žarko Domljan -1, 1976:53)