Zgrada Hipotekarne banke za promet nekretninama

Ilica 100


Zgrada Hipotekarne banke za promet nekretninama u Ilici 100 sagrađena je 1912. prema projektu Huge Ehrlicha (arhitektonski biro Ehrlich & Kovačić). Ehrlich radi idejni projekt a Kovačić izvedbene nacrte. To je tipična najamna donjogradska zgrada sa stanovima na katovima te poslovnim prostorijama u prizemlju. Kao i kod obližnje Ehrlichove zgrade na uglu Medulićeva 2 /Ilica 59 (sagrađena iste godine za istoga investitora) i na ovoj se zgradi vidi redukcija dekorativnih elemenata. Pročelje zgrade raščlanjeno je plitkim pilastrima koji se protežu kroz sva tri kata, a friz ispod isturenoga vijenca ukrašen je triglifima i metopama. Ističu se veliki kvadratični prozori bez okvira. Središnji ulaz malo je uvučen i koso usječen, polukružno je zaključen i nadsvođen što korespondira s polukružnim balkonom iznad njega i polukružnim lukovima iznad lokala u prizemlju zgrade.