Vila Žige Fuhrmanna

Gornje Prekrižje 30


Vila Žige Fuhrmanna na Gornjem Prekrižju 30 jedno je od najvažnijih djela Stjepana Planića i hrvatske arhitekture međuratnog razdoblja. Sagrađena je 1935. godine. Planić, koji je i inače volio eksperimentirati s neortodoksnim rješenjima i materijalima, mnogo više negoli bilo koji zagrebački arhitekt razdoblja između dva svjetska rata, pri gradnji vile Fuhrmann posegao je za mnoštvom neobičnih elemenata. Građevina kružnog tlocrta ima prvu etažu građenu od armiranog betona i kamena, a drugu od drva sa zidovima posve otvorenim velikim prozorima kako bi se unutarnji prostor u što većoj mjeri otvarao prema zelenim površinama koje okružuju vilu. Krov svojim oblikom i jako istaknutom strehom asocira na dalekoistočnu arhitekturu. Kružnim tlocrtom Planić se nastojao prilagoditi potrebama vlasnika kuće koji je bio u invalidskim kolicima. Tri četvrtine tijela vile opasuje balkon s kojega se pruža vidik prema istoku. (D. Damjanović)