Inženjerski dom

Draškovićeva 15A / Račkoga 2 / Trg hrvatskih velikana 6


Inženjerski dom na uglu Račkoga 2 /Trg hrvatskih velikana 6 /Draškovićeva 15A sagrađen je 1927. prema projektu Aladara Baranyaija (arhitektonsk biro Benedik i Baranyai). Autor je u Inženjerskom domu interpretirao zgradu Kovačićeve Burze, što je donekle uvjetovao i sličan položaj zgrade kojom su stvorene svojevrsne "dveri" istočnog Zagreba. Da je projektom Inženjerskog doma Baranyai zaista dobrim dijelom odustao od svojih uobičajenih i višestruko potvrđenih estetskih načela, svjedoči motiv četiri teška jonska stupa na pročelju zgrade, poput onih na pročelju Burze. Baranyai je u ovoj fazi djelovanja bio sklon primjeni klasičnih elemenata arhitekture, ali ih je rijetko upotrebljavao. U skladu s tradicionalnim zakonitostima kompozicija pročelja, motiv stupovlja obično je upotrebljavao tek u jednom dijelu pročelja, obično iznad prvog kata. Na Inženjerskom domu, međutim, dolazi do inverzije uobičajenog postupka, pa su katovi bez ikakvog ornamenta izuzevši tek one najviše, uključujući i mansardu. (Andreja Der-Hazarijan Vukić, 1995:37)