Zgrada braće Janeković

Draškovićeva 15 / Martićeva 1 - 3


Zgrada braće Janeković, potom zgrada Jadranskog osiguravajućeg društva (danas su u njoj uredi Ministarstva financija i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja), na uglu Draškovićeva 15 /Martićeva 1-3 sagrađena je 1928./1929. prema projektu Huge Ehrlicha. To je peterokatna uglovnica čija su pročelja gotovo lišena arhitektonske dekoracije. Za razliku od obližnje zgrade Nadbiskupske nadarbine (Martićeva-Bauerova-Vlaška) isto iz toga vremena, koja još ima dosta tradicionalnih dekorativnih elemenata, na ovoj zgradi arhitekt je zadržao tek krovni vijenac i horizontalno profilirane utore na fasadama. Ističe se ugaoni balkon iznad kojeg je dvokatna konkavna niša.