Kuća baruna Ožegovića

Berislavićeva 1 / Zrinski trg 17


Kuća baruna Ljudevita Ožegovića na uglu Berislavićeva 1 /Zrinski trg 17 sagrađena je 1874./1875. prema projektu Ivana Plochbergera starijeg. Neorenesansna trokatnica je uz Kukovićevu kuću najreprezentativnije Plochbergerovo djelo. U prizemlju zgrade je do kraja Drugoga svjetskog rata bila poznata kavana Zagreb, nakon toga poslovnica JAT-a (Jugoslavenski aerotransport), a sada Croatia Airlinesa.